22.02.1998 அன்று கடற்கரும்புலிகள் நடத்திய ஏழு மணிநேர கடற்சமர் தாக்குதல்

470 views

tamilmedia

Published on 9 months ago
Description:

22.02.1998 அன்று கடற்கரும்புலிகள் நடத்திய ஏழு மணிநேர கடற்சமர் தாக்குதல் - பவதா, வலம்புரி கப்பல்கள் முழ்கடிப்பில் வீரகாவியமான 11 கடற்கரும்புலிகள் நினைவில்

22.02.1998 அன்று கடற்கரும்புலிகள் நடத்திய ஏழு மணிநேர கடற்சமர் தாக்குதல் - பவதா, வலம்புரி கப்பல்கள் முழ்கடிப்பில் வீரகாவியமான 11 கடற்கரும்புலிகள் நினைவில்Transcode

Category :

உயிராயுதம்

Google AdSense
336 x 280