மான்புறும் மாவீரர் தியாகம் சிறப்பு கவியரங்கம்

873 views

thaarakamnews

Published on 1 year ago
Description:

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவாக சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஒழுங்கமைப்பில் சுவிஸ் வாழ் கவிஞர்களால் வழங்கப்பெற்ற சிறப்பு கவியரங்கம் நிகழ்வுகள்.

தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவாக சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஒழுங்கமைப்பில் சுவிஸ் வாழ் கவிஞர்களால் வழங்கப்பெற்ற சிறப்பு கவியரங்கம் நிகழ்வுகள்.Transcode

Category :

பொது நிகழ்வு

Google AdSense
336 x 280