18.07.1996 அன்று முல்லைத்தீவு கடல் முனையில் பெரும்ச்சமரைத் தொடங்கிய எதிரியை முறியடித்த கடற்புலிகள்

821 views

tamilmedia

Published on 11 months ago
Description:

18.07.1996 அன்று முல்லைத்தீவு கடல் முனையில் பெரும்ச்சமரைத் தொடங்கிய எதிரியை முறியடித்த கடற்புலிகள்

18.07.1996 அன்று முல்லைத்தீவு கடல் முனையில் பெரும்ச்சமரைத் தொடங்கிய எதிரியை முறியடித்த கடற்புலிகள்Transcode

Category :

சமர்களம்

Google AdSense
336 x 280
15:35
08:38